Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

Haalt u genoeg uit uw gesprekkencyclus? Zijn de gesprekken effectief? Voorkom energieverlies en breng met onze tweedaagse training de schoolleider weer in de regierol rondom de ontwikkeling van leerkrachten. In deze training komt het belang van de gesprekkencyclus op de agenda, veroorzaken we diepgang in de gesprekken en bovenal geven we schoolleiders tools in handen waarmee ze elke situatie te lijf kunnen.

Wat levert het op?
Schoolleiders:
weten waar de visie, de systematiek van de scholenstichting/vereniging en de ontwikkeling van leerkrachten elkaar raken;
kunnen deze kennis inzetten;
krijgen tools in handen om in moeilijke situaties gestructureerd en procesmatig te denken en te handelen;
doen psychologische kennis op om gerichter en doelgerichter leerkrachten te begeleiden;
kennen hun eigen valkuilen en talenten waar het gaat om het voeren van gesprekken;
kunnen deze informatie inzetten om gesprekken effectiever te voeren.

Waar?
Op een door u gekozen locatie, In company, bij ons of op een externe locatie.

Ontwikkeld door Onderwijs in Balans en LesTalent
Onderwijs in Balans en LesTalent (www.lestalent.nl) hebben deze training samen ontwikkeld. Wij combineren de dagelijkse onderwijsrealiteit met specifieke psychologische kennis en expertise op het gebied van HRM. We geven onze trainingen zelf omdat we dan weten dat het goed is en gewoon omdat we het zelf met veel plezier doen.

Uw investering
Vanaf € 595 euro p/p bij minimaal 6 deelnemers. Hiervoor heeft u twee trainers. De prijzen zijn inclusief test- en trainingsmaterialen. Vanaf 8 deelnemers gelden speciale tarieven.

Aanmelden of meer informatie ontvangen?

Klik hier om uw naam, mailadres en telefoonnummer door te geven dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

 

Hoe voert u een goed personeelsbeleid dat de bekwaamheid van de leraren op peil houdt en gericht is op de ontwikkeling van talent? Als onderwijsinstelling moet u immers in toenemende mate aantonen dat uw leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen van de wet BIO. U wilt bovendien dat de bekwaamheidsontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en een instrument is om de talentontwikkeling van uw personeel vorm te geven.

Werk aan de zeven bekwaamheidseisen van de wet BIO

Door het ontwikkelen van een onderwijscompetentietaal die is afgestemd op de zeven bekwaamheidsgebieden van de wet BIO heeft Onderwijs in Balans het vocabulaire in handen om vorm te geven aan competentieontwikkeling  in het onderwijs.
Met onze onderwijservaring maken we de competentietaal passend bij uw onderwijsinstelling, uw eigen functieprofielen en specifieke rollen. Zo spelen we in op uw eigen invulling van de LB-functies en de wijze waarop u het management heeft ingericht. 

Een HR-systeem dat u helpt bij het up-to-date houden van de
bekwaamheidsdossiers 

De leerkracht kan zijn eigen bekwaamheden bijhouden in zijn eigen portfolio binnen het onderwijs HR-systeem en is daarmee zelf eigenaar van zijn eigen bekwaamheidsontwikkeling. Als directie en P&O bespaart u tijd met invoeren en bijhouden en legt u de regie bij de leerkracht, zonder dat u het overzicht verliest.

Bekwaamheden in beeld brengen

Onderwijs in Balans biedt talentenonderzoeken aan om de bekwaamheden in beeld te brengen en gebruikt daarvoor testmateriaal dat is afgestemd op de onderwijscompetentietaal.

Ook voor de bekwaamheidsontwikkeling van schoolleiders bieden wij instrumentarium dat is afgestemd op de eisen van het schoolleidersregister.

Concreet bieden wij:

  • Onderwijscompetentietaal afgestemd op de 7 bekwaamheidsgebieden van de wet BIO.
  • Specifieke competentieprofielen afgestemd op de taken, rollen en functies binnen het primair onderwijs.
  • Een modern HR-systeem voor de registratie en het up-to-date houden van het bekwaamheidsdossier.
  • Talentenonderzoeken afgestemd op de bekwaamheidsontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders.
  • Specifieke testen die u kunt inzetten voor team- en organisatieontwikkeling.
  • Samenwerking met imon advies met betrekking tot gedragsobservaties in de klas, afgestemd op de bekwaamheidsgebieden.
  • Een handzame kijkwijzer afgestemd op het gedrag van de leraar in de klas.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!

Bekwaamheidsdossier Onderwijs in Balans 0182 - 591522   Contact Bekwaamheidsdossier Onderwijs in Balans Contact

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! Onderwijs in Balans zal uw antwoorden verwerken om zo de klanttevredenheid binnen de organisatie te vergroten.