Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

> Bekwaamheidsdossier

Hoe voert u een goed personeelsbeleid dat de bekwaamheid van de leraren op peil houdt en gericht is op de ontwikkeling van talent? Als onderwijsinstelling moet u immers in toenemende mate aantonen dat uw leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen van de wet BIO. U wilt bovendien dat de bekwaamheidsontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en een instrument is om de talentontwikkeling van uw personeel vorm te geven.

Werk aan de zeven bekwaamheidseisen van de wet BIO

Door het ontwikkelen van een onderwijscompetentietaal die is afgestemd op de zeven bekwaamheidsgebieden van de wet BIO heeft Onderwijs in Balans het vocabulaire in handen om vorm te geven aan competentieontwikkeling  in het onderwijs.
Met onze onderwijservaring maken we de competentietaal passend bij uw onderwijsinstelling, uw eigen functieprofielen en specifieke rollen. Zo spelen we in op uw eigen invulling van de LB-functies en de wijze waarop u het management heeft ingericht. 

Een HR-systeem dat u helpt bij het up-to-date houden van de
bekwaamheidsdossiers 

De leerkracht kan zijn eigen bekwaamheden bijhouden in zijn eigen portfolio binnen het onderwijs HR-systeem en is daarmee zelf eigenaar van zijn eigen bekwaamheidsontwikkeling. Als directie en P&O bespaart u tijd met invoeren en bijhouden en legt u de regie bij de leerkracht, zonder dat u het overzicht verliest.

Bekwaamheden in beeld brengen

Onderwijs in Balans biedt talentenonderzoeken aan om de bekwaamheden in beeld te brengen en gebruikt daarvoor testmateriaal dat is afgestemd op de onderwijscompetentietaal.

Ook voor de bekwaamheidsontwikkeling van schoolleiders bieden wij instrumentarium dat is afgestemd op de eisen van het schoolleidersregister.

Concreet bieden wij:

  • Onderwijscompetentietaal afgestemd op de 7 bekwaamheidsgebieden van de wet BIO.
  • Specifieke competentieprofielen afgestemd op de taken, rollen en functies binnen het primair onderwijs.
  • Een modern HR-systeem voor de registratie en het up-to-date houden van het bekwaamheidsdossier.
  • Talentenonderzoeken afgestemd op de bekwaamheidsontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders.
  • Specifieke testen die u kunt inzetten voor team- en organisatieontwikkeling.
  • Samenwerking met imon advies met betrekking tot gedragsobservaties in de klas, afgestemd op de bekwaamheidsgebieden.
  • Een handzame kijkwijzer afgestemd op het gedrag van de leraar in de klas.

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen!

Bekwaamheidsdossier Onderwijs in Balans 0182 - 591522   Contact Bekwaamheidsdossier Onderwijs in Balans Contact