Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

Wat is werkdruk?
Wij benaderen werkdruk als de spanning die ontstaat als de mogelijkheden van de leerkracht of schoolleider niet meer aansluiten bij de taak waar hij of zij voor staat. Aangezien de overheid op korte termijn geen grote verandering gaat doorvoeren waardoor de werkdruk direct om laag gaat, steken wij in op de ontwikkeling van leerkrachten en directeuren. Er is altijd ruimte om te ontwikkelen en de mogelijkheden van de schoolleider en leerkracht te vergroten. Eén van de belangrijkste middelen hiervoor is de gesprekkecyclus.

7 Tips
Om die reden 7 tips om de gesprekkencyclus nieuw leven in te blazen of te verbeteren

1. Denk vanuit de leerlingenzorg.

Je hebt de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Om tot een plan te komen doorloop je de fases: signaleren, analyseren, diagnosticeren, plan maken en evalueren. Stel dezelfde eisen aan de “leerkrachtenzorg” of “schoolleiderszorg”.

2.    Zorg dat schoolleiders psychologisch inzicht hebben dat ze kunnen gebruiken bij de gesprekkencyclus.

Zorg voor degelijke kennis die echt ergens op gestoeld is. Er zijn bepaalde persoonskenmerken waardoor de ene persoon bepaalde vaardigheden makkelijker kan ontwikkelen dan andere. Kennis hierover zorgt voor diepgang in de gesprekken en de persoonlijke ontwikkelingsplannen.

3. Maak persoonlijke ontwikkelingsplannen ook echt persoonlijk en geënt op de schoolvisie.

Wij zien in de praktijk veel “plan”, veel “ontwikkeling”, maar weinig “persoonlijk”. Wie je bent bepaalt wat je wel en niet goed kunt.

4. Gebruik gedragsmodellen die iedereen snapt om gedrag te duiden en bespreekbaar te maken.

Niet als onveranderlijke en verklarende vaststelling van wie je bent of wat je doet, maar als startpunt voor verandering.

5. Spreek op school en binnen de scholenstichting of vereniging dezelfde taal.

Ontwikkel een eenduidige competentietaal en heldere gedragsindicatoren. Biedt 1 gedragsmodel aan zodat in de gesprekken hetzelfde referentiekader aanwezig is bij alle betrokkenen.

6. Herhaal gesprekstechnieken regelmatig.

Onder druk steken oude gewoontes snel de kop op. Iedereen heeft het nodig om op bepaalde momenten toch weer even op scherp gezet te worden.

7. Zorg dat de trainingen rond de gesprekkencyclus geïntegreerd zijn met de schoolvisie en de (digitale) systematiek.
 

De drukste periode van het jaar is thans weer aangebroken: de formatie voor het nieuwe schooljaar krijgt zijn definitieve beslag en groepsindelingen en roosters worden opgesteld. Dit is het moment waarop u zich als directeur of als P&O-er bezig houdt met werving van nieuwe leerkrachten, afwegingen maakt over het functioneren en beoordelen van leerkrachten en de eventuele verlenging van contracten. Zicht krijgen op de ontwikkelbaarheid van uw medewerkers is een belangrijk aspect om mee te nemen in de afwegingen betreffende deze onderwerpen.

Lees meer...

Resultaten behalen als belangrijkste typering?

Het is in het HR vak heel verleidelijk om mensen te beschrijven als stereotypes. Heel gemakkelijk en lekker herkenbaar voor anderen. Als gespreksbasis overigens heel nuttig, maar als we oprecht kijken naar de persoon, soms misschien wel te ongenuanceerd.

Lees meer...

Toen ik nog op de lagere school zat was de hoofdmeester een lichtelijk knorrige, in mijn ogen al vreselijk oude man, die je alleen zag als de meester ziek was - ja, toen hadden we nog meesters - óf als er stront aan de knikker was. Dan kon je je maar beter bergen, anders kreeg je een veeg uit de pan. Een typische directeur of strategie? Ik heb er lol in te denken dat het strategie was van de man. Hij was volgens mij geen echte bullebak. Hij deed alleen maar net alsof, zodat het indruk maakte als hij zich liet zien.

Lees meer...

Onlangs kwam ik het volgende filmpje weer opnieuw tegen. Een filmpje waarvan je alleen maar kunt glimlachen. Olav en zijn kippen.

Ik vroeg me af: Deze jongen kan zo ontzettend veel dingen goed. Presenteren, hij is geduldig, hij is stressbestendig, hij kan goed met dieren omgaan en hij is vindingrijk. Zou Olav tegenwoordig op de gemiddelde basisschool in Lutjebroek talentgerichtonderwijs krijgen? Zou hij echt naast alle belangrijke dingen zijn talenten kunnen ontwikkelen?

Lees meer...