Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

Wet BioDe wet BIO is een richtinggevende  wet uit 2006. In deze wet staat beschreven over welke competenties onderwijzend personeel zou moeten beschikken. Door deze wet is vanaf 2006 een bekwaamheidsdossier verplicht voor alle leerkrachten en docenten.

 

 

 

Competenties in de wet BIO

De wet Bio beschrijft 7 competenties:

 1. Interpersoonlijk competent
 2. Pedagogisch competent
 3. Vakinhoudelijk- en didactisch competent
 4. Organisatorisch competent
 5. Competent in samenwerking met collega’s
 6. Competent in samenwerking met de omgeving
 7. Competent in reflectie en ontwikkeling

In een ander artikel zullen we verder ingaan op de inhoudelijke kant van deze competenties in de wet BIO.

Resultaten van de Wet BIO

In 2011 is de wet BIO geëvalueerd. Enkele conclusies waren:

 • De lerarenopleidingen doen het goed.
 • Nieuw onderwijzend personeel komt van de opleiding met zelfinzicht ten opzichte van de competenties uit de wet BIO.
 • Deze pas afgestudeerden zijn in het bezit van een bekwaamheidsdossier of portfolio waarin precies staat waar ze goed in zijn en waaraan ze nog moeten werken.

Daarna gaat het mis.

De onderwijsinstellingen weten nauwelijks vorm te geven aan het bekwaamheidsonderhoud en de verdere ontwikkeling van leerkrachten.

30% van het onderwijzend personeel werkt met een bekwaamheidsdossier en er is een gebrek aan instrumenten om te meten. Als er instrumenten gehanteerd worden, is er geen eenduidigheid in taal, vorm en meetresultaten.

Geef vorm aan bekwaamheidsonderhoud en -ontwikkeling

Ik heb een aantal tips voor onderwijsinstellingen op de rij gezet om vorm te geven aan bekwaamheidsonderhoud en ontwikkeling:

 • School de directies. Zorg dat ze weten welke factoren invloed hebben op ontwikkelbaarheid en geef ze middelen om hun beeld van deze factoren te objectiveren. Hoe beter ze dit doen hoe beter ze groei kunnen veroorzaken en weerstanden kunnen wegbreken.
 • Zorg dat er gewerkt wordt vanuit eenduidige taal. Start met een competentiewoordenboek en wees ervan verzekerd dat een ieder hetzelfde bedoelt binnen een stichting of een onderwijsinstelling.
 • Maak competenties meetbaar door gedrag objectief te maken. Door gedrag  objectief te beschrijven kan het ook objectief gemeten worden.
 • Werk met een praktisch bekwaamheidsdossier. Start met een bekwaamheidsdossier en beschouw het als groeidocument en niet als eindstation van een puist met werk.
 • Maak het dossier praktisch hanteerbaar. Maak het dossier digitaal en geef ruimte om andere dingen dan alleen geschreven tekst toe te voegen  (video’s, foto’s, fictieve advertenties van de ideale leerkracht, evaluatie van kinderen van popactiviteiten etc).  Een leerkracht die vertelt hoe goed hij/zij het doet mag leuk zijn. Het mag ook op zijn/haar eigen creatieve manier.
 • Creëer een ander perspectief als schoolleider. In het onderwijs wordt hard gewerkt omdat er veel moet gebeuren. Niet alle ervaren werkdruk kan daaraan worden toegeschreven. Een groot deel  van de werkdruk is het ervaren van grenzen en kan weggebroken worden door het ontwikkelen van vaardigheden. Draag deze gedachte uit als schoolleider uit en bied praktische hulp door bijvoorbeeld een timemanagement-training aan te bieden.    
 • Geef als schoolleider het voorbeeld. Laat kritische collega’s ook jouw 360 graden feedback invullen en bevraag deze collega’s op de resultaten.

Binnenkort: Seminar over Passend Onderwijs en personeelsontwikkeling

Op 26 februari organiseert Arjo met een aantal andere kennisbedrijven een seminar over Passend Onderwijs en personeelsontwikkeling. Wilt u daar bij zijn? Vertel mij meer