Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

> > Nieuwe competenties in het onderwijs

Competenties in het OnderwijsIn het vorige blog somden we de tekortkomingen van uitvoering van de wet BIO op. Gelukkig is de Onderwijscoöperatie opgericht. De onderwijscooperatie gaat al onze problemen oplossen. Wat willen we nog meer?

Wat doet de onderwijscoöperatie?

De Onderwijscoöperatie heeft onder andere het registerleraar  in het leven geroepen en is druk bezig deze te vullen.

Ten behoeve van het register worden nieuwe kaders opgesteld en oude kaders bijgesteld. Het meest voor de hand liggende kader is het competentieprofiel van een leraar.

 

7 Competenties in het Onderwijs

De wet BIO uit 2006 kent 7 bekwaamheidseisen:
•    Interpersoonlijk competen
•    Pedagogisch competent
•    Vakdidactisch- en inhoudelijk competent
•    Organisatorisch competent
•    Competent in samenwerking met collega’s
•    Competent in samenwerken met de omgeving
•    Competent in reflectie en ontwikkeling.

3 Kerncompetenties van de Onderwijscoöperatie

De Onderwijscoöperatie heeft een nieuw voorstel gemaakt voor de minister.
Grofweg heeft de Onderwijscoöperatie het aantal competenties teruggebracht naar 3 kerncompetenties:

•    Vakinhoudelijk bekwaam
•    Vakdidactisch bekwaam
•    Pedagogisch bekwaam

Aandacht voor het primaire proces

De Onderwijscoöperatie heeft met deze nieuwe set geprobeerd om het belang van aandacht voor het primaire proces weer voorop te zetten. Op zich is dat een nobel idee, passend bij de ontwikkeling in Nederland: de eenzijdige gerichtheid op resultaten.

Het probleem met de uitvoering van de Wet Bio 2006 was dat er te weinig vorm werd gegeven aan bekwaamheidsonderhoud waarbij het meten van bekwaamheid met goede instrumenten een belangrijk ding was. De bekwaamheidseisen zijn compacter gemaakt. Dat moet meer duidelijkheid geven.

De belangrijke integrale competenties zijn echter nog minder herkenbaar weggestopt in dit nieuwe voorstel. Het lijkt me sterk dat hiermee het probleem opgelost wordt. Het komt op mij over alsof je een puzzel maakt en het hoekstukje in een nog grotere hoop met puzzelstukjes moet zoeken.

Hoe gaat met de integrale competenties?

Hoe zit het bijvoorbeeld met integrale competenties als: Zelfontwikkeling, stressbestendigheid, creativiteit (om oplossingen te vinden), sensitiviteit (naar leerlingen, ouders, collega’s en de organisatie) en probleemanalyse (voor pedagogische en didactische en samenwerkingsvraagstukken)?

Onderwijs in Balans gaat voorlopig uit van de 7 bekwaamheidsgebieden. We zijn een aanvullende integrale competentieset aan het ontwikkelen voor competenties die in alle bekwaamheidsgebieden terugkomen.

We maken het primaire proces belangrijk door meer waarde toe te kennen aan de pedagogische, vakinhoudelijke en didactische competenties. Dat geldt eveneens voor het competent zijn in reflectie en ontwikkeling.

We testen deze competentiesets in de praktijk en gaan er dan mee aan de slag.

De minister heeft de Onderwijsraad gevraagd naar het nieuwe competentievoorstel van de Onderwijscoöperatie te kijken. De Onderwijsraad  heeft op verschillende punten kritiek. Helemaal terecht.
 
De nieuwe bekwaamheidseisen zullen begin 2014 behandeld gaan worden in de Tweede Kamer en als alles goed verloopt vastgesteld worden door de minister in september 2014. Gezien de kritiek van de Onderwijsraad, zal dit proces vertraging oplopen. Gelukkig maar, dan is er nog genoeg tijd om goed over na te denken over wat echt belangrijk en efficiënt is.

En wat denk jij?

Wat vind jij van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs? Kan jij je er in vinden? En wat vind je bijvoorbeeld van passend onderwijs?

Mocht je meer willen weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs kom dan binnenkort (26 feb. 2014) naar het seminar.