Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

> > Wat is passend onderwijs? Een kans of bedreiging?

Passend OnderwijsOnder de naam passend onderwijs, kans of bedreiging heeft Onderwijs in Balans samen met enkele andere onderwijspartners eind februari een seminar georganiseerd rondom personeelsontwikkeling en Passend Onderwijs.
 
In het kort sommen we nog even de hoofdconclusies op omdat we willen voorkomen dat u de belangrijkste bedreigingen in de Week van Passend Onderwijs niet om kunt zetten in kansen.

 Passend Onderwijs en bezuinigingen

Passend Onderwijs heeft een bezuiniging in zich. Is het daarom niet goed?

Ik denk dat er naast alle bedreigingen  ook kansen liggen. Met minder geld een hoger resultaat bereiken, lijkt in eerste instantie oneerlijk. De realiteit is dat wij in de praktijk zien dat veel scholen moeilijk in staat zijn hun leerkrachten te laten groeien. Als het onderwijs de mogelijkheden nog meer gaat benutten van het eigen personeel kan de bedreiging die Passend Onderwijs zou vormen wel eens een stuk lager zijn. Nog meer talentgericht werken en kwaliteiten inzetten en deze laten groeien lijkt belangrijker dan ooit.

Systematisch Ontwikkelen

De meeste leerkrachten (momenteel 60%-70%) werkt niet met een bekwaamheidsdossier of (digitale) portfolio. Waar een groot deel van het onderwijs tot de conclusie komt dat leerlingen zich ontwikkelen als ze hun ontwikkeling visueel kunnen maken en navolgbaar voor zich zien, vergeten de meeste leerkrachten dat dit voor henzelf ook geldt. Het ontwikkelen van een bekwaamheidsdossier dat aansluiting vindt bij de onderwijskundige ontwikkeling en aantrekkelijk is om mee te werken, is een belangrijk middel om te gebruiken.

Gebrek aan instrumentarium

De gebruikte beoordelings-, functionerings- en reflectie-instrumenten zijn grotendeels zelfbedachte instrumenten. Veelal zijn deze instrumenten niet compleet, niet eenduidig of ontbreekt de objectiviteit. De consequentie hiervan zien we terug in onze praktijk: langdurig voortslepende discussies over al dan niet functionerende collega’s. Het inzetten van goede instrumenten die een reëel en herkenbaar beeld oplevert en geen ruimte laat voor interpretatie is een must voor goede ontwikkeling.

Zorgstructuur

Zorgstructuren zijn vaak opgezet om procedures voor leerkrachten helder te maken. Wij hebben modellen ontwikkeld waarbij we de ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Een model dat helder werkt voor leerkrachten en een maximaal beroep doet op de betrokkenheid van ouders. School en ouders hebben hetzelfde doel en de onderlinge afstemming is zeker binnen Passend Onderwijs fundamenteel.   

Plezier

Wij zien dat veel onderwijsinstellingen en teams het plezier aan het kwijtraken zijn. Wij zien ook dat als teamleden elkaars kwaliteiten zien en gaan benutten binnen een heldere onderwijsvisie een nieuw elan oplevert. Wij helpen scholen met het zoeken van talenten en die inzetten binnen de visie van de school.

Herkent u 1 van bovenstaande pijnpunten in uw organisatie en wilt u er mee aan de slag, neem dan contact met ons op.