Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

> > Talentenscan: Doeltreffend, snel en toch diepgaand

De drukste periode van het jaar is thans weer aangebroken: de formatie voor het nieuwe schooljaar krijgt zijn definitieve beslag en groepsindelingen en roosters worden opgesteld. Dit is het moment waarop u zich als directeur of als P&O-er bezig houdt met werving van nieuwe leerkrachten, afwegingen maakt over het functioneren en beoordelen van leerkrachten en de eventuele verlenging van contracten. Zicht krijgen op de ontwikkelbaarheid van uw medewerkers is een belangrijk aspect om mee te nemen in de afwegingen betreffende deze onderwerpen.

Een talentenscan biedt u in korte tijd heldere handvatten en bruikbare adviezen. Heeft u al een beeld van de ontwikkelbaarheid van de competenties van uw medewerkers, maar wilt u de medewerker extra begeleiding geven, dan kan een loopbaanontwikkelingstraject of een coachingstraject zinvol zijn.

Als Onderwijs in Balans staan we juist in deze drukke periode klaar om ontwikkeling op een snelle en daadkrachtige manier te faciliteren. Binnen 2 tot 5 dagen na inplannen van het onderzoek is de rapportage beschikbaar. In veel situaties is een dagdeel onderzoek genoeg, wat doorgaans makkelijker in te plannen is voor uw medewerkers. Soms is uitvoeriger onderzoek nodig, zoals arbeidspsychologisch onderzoek over duurzame inzetbaarheid of een uitgebreid loopbaanonderzoek, omdat de medewerker buiten de organisatie op zoek moet naar een nieuwe baan.

Onze adviseurs zijn bedreven met verschillende instrumenten, zodat we aan kunnen sluiten bij wat u in de HR praktijk wilt gebruiken. Zo zijn we gecertificeerd voor instrumenten van de competentiethermometer, instrumenten van EHRM-Vision (TMA), PiCompany of Online Talent Manager. We adviseren over wat het beste werkt in uw situatie, houden rekening met de schoolorganisatie en de ontwikkelvraag.

Meer weten? Neem contact met onze adviseurs op via het contactformulier.

 

Onderwijs in Balans is expert op gebied van assessment en loopbaanontwikkeling en tevens kennisexpert op gebied van HR en loopbaaninstrumenten voor het onderwijs.