Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

Talentontwikkeling

 

Bekwaamheidsdossier

 

Outplacement

Maak werk van de talentontwikkeling van uw onderwijspersoneel .

Wij ondersteunen u bij het talentgericht invulling geven aan de gesprekscyclus.

Met ons HR-systeem bespaart u tevens op de administratieve en organisatorische kosten.

Wij ondersteunen u bij het coachen en bijsturen van uw personeel.

Zo werken we samen aan de ontwikkeling van talent.

 

Hanteer een talentgericht personeelsbeleid dat de bekwaamheid van leerkrachten op peil houdt.

Met een onderwijscompetentietaal die is afgestemd op de zeven bekwaamheidsgebieden van de wet BIO heeft u het vocabulaire in handen om vorm te geven aan competentieontwikkeling in het onderwijs.

Met ons online HR-systeem blijven uw bekwaamheidsdossiers up-to-date.

 

Maak van noodgedwongen afscheid nemen een nieuwe kans voor een talentgerichte loopbaan voor uw medewerker.

Wij helpen uw medewerker verder op weg en bieden hem of haar nieuw toekomstperspectief.

Vanuit zijn of haar talent werken wij toe naar een nieuwe baan.

Met ons uitgebreide netwerk binnen en buiten de onderwijssector openen we nieuwe deuren.

Talentontwikkeling   Bekwaamheidsdossier   Outplacement Onderwijs