Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

> Klanttevredenheid
Onderwijs in Balans staat open voor uw mening!

Onderwijs in Balans doet onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten. Met behulp van uw antwoorden kan Onderwijs in Balans haar kwaliteit verbeteren en de tevredenheid bij u en andere kandidaten vergroten.

In deze vragenlijst worden stellingen voorgelegd waarbij u kunt aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent. We willen benadrukken dat er bij de vragen geen goed of fout antwoord is.

Om goed in te kunnen spelen op uw behoeften en die van anderen wordt er aan het begin van de vragenlijst gevraagd uw naam in te vullen. U kunt er echter ook voor kiezen anoniem de vragenlijst in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Bij onderstaande stellingen kunt u steeds één antwoordmogelijkheid aanklikken.

Voorbeeld:
1= helemaal oneens
2= oneens
3= neutraal
4= eens
5= helemaal eens

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
      
Binnen het assessmentproces zijn er verschillende stappen: van het inplannen van een onderzoek, het voeren van gesprekken met een adviseur tot het ontvangen van het rapport. De volgende stellingen gaan over de kwaliteit van deze fases. Bij iedere stelling kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent.
De volgende stellingen gaan over de kwaliteit van de geleverde diensten door de adviseurs. Bij iedere stelling kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent.
De volgende stellingen gaan over de vraag in hoeverre u zich vertrouwd voelt bij de organisatie. Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen.
De onderstaande stellingen gaan over uw verwachtingen: had u van te voren bepaalde verwachtingen van het onderzoek en zijn deze uitgekomen? Hieronder kunt u aangeven in hoeverre de stellingen op u van toepassing zijn.
Ter afsluiting zijn er nog twee open vragen:
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! Onderwijs in Balans zal uw antwoorden verwerken om zo de klanttevredenheid binnen de organisatie te vergroten.

Klik op "Verstuur de vragenlijst" om uw vragenlijst op te sturen