Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

> Talentenonderzoek

Selectieonderzoek

Ontwikkelonderzoek

Loopbaanonderzoek

Welke competenties beheerst uw kandidaat op dit moment en over hoeveel talent beschikt de kandidaat om zich verder te ontwikkelen in uw
organisatie?
Is uw medewerker in staat om zijn huidige competenties verder te ontwikkelen naar een hoger niveau en welke vervolgfuncties zijn dan
passend?
Wat zijn de loopbaanmogelijkheden en wensen van uw medewerker of outplacementkandidaat? Welke kansen en belemmeringen zijn er op de arbeidsmarkt?
Selectieonderzoek Ontwikkelonderzoek Loopbaanonderzoek

Zicht op:

 • Match met organisatiecultuur
 • Match met functieprofiel
 • Punten voor ontwikkeling
 • Risico- en succesfactoren
 • Coachings- & ontwikkelingsadvies

Zicht op:

 • Doorgroeimogelijkheden
 • Ontwikkelbaarheid competenties
 • Leer- en ontwikkelstijl
 • Risico- en succesfactoren
 • Coachings- & ontwikkelingsadvies

Zicht op:

 • Passende beroepen en functies
 • Mogelijkheden arbeidsmarkt
 • Talenten en competenties
 • Kansen en belemmeringen
 • Scholings- & ontwikkelingsadvies