Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

Ontwikkeling vanuit het oogpunt van talent

In het onderwijs staat de ontwikkeling van leerlingen centraal. Om dit ontwikkelingsproces te faciliteren en te begeleiden is de ontwikkeling van uw personeel van essentieel belang. Zij is het levende voorbeeld van talentontwikkeling.

De Wet BIO geeft de kaders aan waarbinnen uw leerkrachten zich verder kunnen ontwikkelen. Competenties en kwaliteiten zijn daarin de leidende begrippen om de ontwikkelbaarheid van uw leerkracht in beeld te brengen.

U wilt bijvoorbeeld weten waar de ontwikkelkansen liggen van uw beginnende leerkracht. Of u wilt weten of uw leerkracht door kan groeien naar een ander takenpakket, bijvoorbeeld van een LA- naar een LB-, of van een LB- naar een LC-functie. Een ontwikkelonderzoek, of beter gezegd een talentenonderzoek, geeft dan duidelijkheid.

Wij geven zicht op de talenten en competenties van uw leerkracht en de mogelijkheden die er zijn om zich binnen de context van uw onderwijsinstelling verder te ontwikkelen. Als directeur of P&O-er krijgt u advies over hoe u deze ontwikkeling van uw medewerker het beste kunt faciliteren in aansluiting op de leer- en ontwikkelstijl van uw medewerker. Het resultaat van het onderzoek dient tevens als input voor het persoonlijk ontwikkelplan, dat onderdeel is van het bekwaamheidsdossier. 

U kunt ons ontwikkelonderzoek ook uitstekend inzetten voor de functiemix en gebruik van de prestatiebox.

Een ontwikkelonderzoek geeft:

  • Een objectief en deskundig advies bij de realisatie van de ontwikkelingsdoelstellingen
  • Zicht op de persoonlijkheid
  • Zicht op de intelligentie
  • Zicht op de ontwikkelbaarheid van competenties
  • Zicht op valkuilen
  • Zicht op de werk- en leiderschapsstijl
  • Zicht op de communicatiestijl
  • Zicht op de leer- en ontwikkelstijl
  • Zicht op de optimale aansturing voor de leidinggevende 

Meer informatie over een ontwikkelonderzoek?

Bent u benieuwd wat een ontwikkelonderzoek, of liever gezegd een talentenonderzoek, voor u kan betekenen of welke verschillende typen onderzoek er zijn?

Laat één van onze adviseurs u gratis adviseren of vraag het informatiepakket aan.

Telefoon Ontwikkelassessment Onderwijs in Balans   0182 - 591522   Contact Ontwikkelassessment Onderwijs in Balans   Contact