Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

Selecteer de medewerker of leidinggevende die past bij uw onderwijsinstelling.

U zoekt de kandidaat die het beste past in uw onderwijsinstelling. Zowel voor  een onderwijsassistent, een leerkracht als voor de schoolleider geldt dat deze bekwaam dient te zijn en moet passen bij de cultuur en identiteit van uw organisatie.

Bij de aanname en selectie van nieuw personeel zal goed gekeken moeten worden naar de kwaliteiten en valkuilen van de kandidaat en de ontwikkelbaarheid van competenties, afgestemd op de bekwaamheidseisen van de wet BIO of het Schoolleidersregister om in te kunnen blijven spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs.

Goed zicht op de competenties, valkuilen en de match met de organisatie zijn een goede indicator voor het toekomstige gedrag van een kandidaat. Hiervoor is zicht nodig op het talent, wat voortkomt uit de intelligentie, de persoonlijkheid en de motieven en drijfveren van de persoon.

Een selectieonderzoek helpt u bij het selecteren van nieuw personeel die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de doelstellingen van uw organisatie.

Een selectieonderzoek geeft:

  • Een duidelijk beeld van de match tussen de functie en de kandidaat
  • Een rapportage die het toekomstige gedrag voorspelt
  • Een objectief en deskundig oordeel
  • Zicht op de persoonlijkheid
  • Zicht op de intelligentie
  • Zicht op de werk- en leiderschapsstijl
  • Zicht op de communicatiestijl
  • Zicht op de motieven en drijfveren
  • Zicht op de match tussen kandidaat en de onderwijsinstelling
  • Zicht op de optimale aansturing voor de leidinggevende 

Meer informatie over een selectieonderzoek?

Bent u benieuwd naar wat een selectieonderzoek voor u kan betekenen?
Laat één van onze adviseurs u gratis adviseren.

Telefoon Selectieassessment Onderwijs in Balans  0182 - 591522   Contact Selectieassessment Onderwijs in Balans Contact