Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

> Talentontwikkeling

U wilt werk maken van de talentontwikkeling van uw leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel en op deze manier een stimulans geven aan de kwaliteit van het onderwijs.

Een goed ingerichte gesprekscyclus, een persoonlijk opleidingsplan voor uw personeel  en een goede kijkwijzer voor gedrag in de klas zijn belangrijke ondersteunende instrumenten om de talentonwikkeling daadwerkelijk vorm te geven. Ook de talentontwikkeling van de schoolleider is een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelingsproces in de school.

Talentgericht invulling geven aan de gesprekscyclus

Wij ondersteunen u bij het talentgericht invulling geven aan de gesprekscyclus. Met ons HR-systeem bespaart u tevens op de administratieve en organisatorische kosten die met het uitvoeren van de cyclus gemoeid zijn.

We werken nauw samen met E-Progress, leverancier op gebied van HR-systemen en hebben samen met hen en Con7Study een platform ontwikkeld dat ingericht kan worden voor het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Naast de facilitering van de gesprekscyclus met documenten voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en POP-gesprekken bieden we een onderwijscompetentietaal en onderzoeksinstrumenten die gebruikt kunnen worden voor de individuele talentontwikkeling van uw personeel.

Ondersteuning in het coachen en bijsturen van uw personeel

We bieden talentenonderzoeken die uw medewerker helpen om zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Alleen het inzichtelijk maken van talent is vaak niet voldoende. Wij ondersteunen u daarom ook bij het coachen en bijsturen van uw personeel.

Samen met imon advies hebben we het functiegericht onderzoek ontwikkeld voor leerkrachten waarbij sprake is van functioneringsproblemen in de klas. Door een unieke combinatie van talentenonderzoek, meerdere klassenobservaties, coaching en eventueel video-interactie begeleiding geven we tools en adviezen om uw leerkracht weer terug te brengen in zijn of haar kracht.

Daarnaast kunnen wij u helpen bij het concretiseren van de functiemix en bieden we korte talentonderzoeken om te beoordelen of iemand geschikt is om zich te ontwikkelen naar een LB-profiel, afgestemd op de specifieke situatie.

Concreet bieden wij:

  • Op het onderwijs afgestemde documenten voor functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.
  • POP-formulieren en Kijkwijzer.
  • Verschillende instrumenten vanuit diverse testleveranciers, zoals PiCompany, Online Talent Manager,
  • Modern HR-systeem voor facilitering van de gesprekscyclus.
  • Talentenonderzoeken voor schoolleiders en leerkrachten (LA, LB, LC en LD).
  • Coaching van minder goed functionerende leerkrachten.
  • Functiegericht onderzoek, een programma voor minder goed functionerende leerkrachten.

Ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen.

Talentontwikkeling Onderwijs in Balans 0182 - 591522   Contact Talentontwikkeling Onderwijs in Balans Contact