Focus op ontwikkeling van onderwijstalent

U wilt werk maken van de talentontwikkeling van uw leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel en op deze manier een stimulans geven aan de kwaliteit van het onderwijs.

Een goed ingerichte gesprekscyclus, een persoonlijk opleidingsplan voor uw personeel  en een goede kijkwijzer voor gedrag in de klas zijn belangrijke ondersteunende instrumenten om de talentonwikkeling daadwerkelijk vorm te geven. Ook de talentontwikkeling van de schoolleider is een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelingsproces in de school.

Talentgericht invulling geven aan de gesprekscyclus

Wij ondersteunen u bij het talentgericht invulling geven aan de gesprekscyclus. Met ons HR-systeem bespaart u tevens op de administratieve en organisatorische kosten die met het uitvoeren van de cyclus gemoeid zijn.

We werken nauw samen met E-Progress, leverancier op gebied van HR-systemen en hebben samen met hen en Con7Study een platform ontwikkeld dat ingericht kan worden voor het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Naast de facilitering van de gesprekscyclus met documenten voor functionerings- en beoordelingsgesprekken en POP-gesprekken bieden we een onderwijscompetentietaal en onderzoeksinstrumenten die gebruikt kunnen worden voor de individuele talentontwikkeling van uw personeel.

Ondersteuning in het coachen en bijsturen van uw personeel

We bieden talentenonderzoeken die uw medewerker helpen om zijn of haar talent te ontdekken en ontwikkelen. Alleen het inzichtelijk maken van talent is vaak niet voldoende. Wij ondersteunen u daarom ook bij het coachen en bijsturen van uw personeel.

Samen met imon advies hebben we het functiegericht onderzoek ontwikkeld voor leerkrachten waarbij sprake is van functioneringsproblemen in de klas. Door een unieke combinatie van talentenonderzoek, meerdere klassenobservaties, coaching en eventueel video-interactie begeleiding geven we tools en adviezen om uw leerkracht weer terug te brengen in zijn of haar kracht.

Daarnaast kunnen wij u helpen bij het concretiseren van de functiemix en bieden we korte talentonderzoeken om te beoordelen of iemand geschikt is om zich te ontwikkelen naar een LB-profiel, afgestemd op de specifieke situatie.

Concreet bieden wij:

 • Op het onderwijs afgestemde documenten voor functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.
 • POP-formulieren en Kijkwijzer.
 • Verschillende instrumenten vanuit diverse testleveranciers, zoals PiCompany, Online Talent Manager,
 • Modern HR-systeem voor facilitering van de gesprekscyclus.
 • Talentenonderzoeken voor schoolleiders en leerkrachten (LA, LB, LC en LD).
 • Coaching van minder goed functionerende leerkrachten.
 • Functiegericht onderzoek, een programma voor minder goed functionerende leerkrachten.

Ontdek zelf wat wij voor u kunnen betekenen.

Talentontwikkeling Onderwijs in Balans 0182 - 591522   Contact Talentontwikkeling Onderwijs in Balans Contact

Een nieuw toekomstperspectief

U bent voor uw medewerker op zoek naar een deskundige partij die uw medewerker persoonlijke aandacht geeft en die de weg kent op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten het onderwijs.

Door de ruime ervaring in de begeleiding van kandidaten uit het onderwijs biedt Onderwijs in Balans nieuw toekomstperspectief aan uw medewerker. Door goed te kijken naar het talent van uw medewerker en diens leer- en ontwikkelstijl vergroten wij de kans op een nieuwe baan op de arbeidsmarkt.

Wij onderscheiden ons door ons netwerk binnen en buiten de onderwijssector en door onze persoonlijke aanpak, waarbij we natuurlijk ook gebruik maken van social media en personal branding. Maar nog belangrijker is dat de kandidaat uitgaat van eigen kracht en talent om de kans op een nieuwe baan te vergroten!

Een outplacementtraject biedt de kandidaat:

 • Een uitgebreid talentenonderzoek (loopbaanonderzoek
 • Zicht op de leer- en ontwikkelstijl
 • Een persoonlijk arbeidsmarktcommunicatieplan, rekening houdend met de belemmeringen en kansen
 • Een praktijkgids Jobmarketing
 • Ondersteuning van een gespecialiseerde Jobhunter
 • Training / coaching gericht op het leren netwerken 
 • Training / coaching gericht op het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden
 • Professionele begeleiding van een loopbaancoach

Meer informatie over een outplacement bij Onderwijs in Balans?

Bent u benieuwd naar wat een outplacementtraject voor u kan betekenen?
Laat één van onze adviseurs u gratis adviseren.

Telefoon Outplacement 0182 - 591522  Contact Outplacement Contact

Het vinden van een passende functie binnen of buiten het onderwijs.

Ons loopbaanbegeleidingsprogramma ondersteunt uw medewerker bij het realiseren van de individuele loopbaanwensen. Wij helpen bij het opstellen en realiseren van persoonlijke doelstellingen en plannen. Wij sluiten aan bij de leer- en ontwikkelstijl van uw medewerker en stimuleren initiatief, creativiteit en de eigen verantwoordelijkheid. Dit geeft uw medewerker de noodzakelijke steun in de rug om daadwerkelijk in actie te komen.

U, als manager, P&O-er of loopbaanadviseur krijgt advies over hoe u de ontwikkeling van uw medewerker het best kunt faciliteren. U krijgt zicht op de risico- en succesfactoren, zodat u weet welke stijl van coachen u kunt kiezen om uw medewerker te stimuleren.

Al onze trajecten starten met een loopbaanonderzoek.

Meer informatie over loopbaanbegeleiding?

Bent u benieuwd naar wat een loopbaanbegeleidingstraject voor uw medewerker kan betekenen?
Laat één van onze adviseurs u of uw medewerker gratis adviseren.

Telefoon Loopbaanbegeleiding Onderwijs in Balans 0182 - 591522   Contact Loopbaanbegeleiding Onderwijs in Balans Contact