Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan Onderwijs in Balans, als onderdeel van Talent in Balans B.V. geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Onderwijs in Balans streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Onderwijs in Balans sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Talent in Balans B.V.

Copyright © 2008 Talent in Balans B.V. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer.

Statutaire naam: Talent in Balans B.V.
Statutaire zetel: Gouda
KvK-nummer:  24428888

BTW-nummer:

Talent in Balans B.V.: NL8194.03.428.B01