Geschiktheidsonderzoek

In het geschiktheidsonderzoek gaat het primair om de vraag of de nieuwe medewerker geschikt is voor een functie. We werken bij voorkeur met een profielschets, rolprofiel of competentieprofiel van de beoogde functie. Om een goed beeld te schetsen van de geschiktheid van de kandidaat, is het noodzakelijk om zicht te hebben op de omgevingscontext van het team en de organisatie.

We bieden geschiktheidsassessments voor schoolleiders, IB-ers, leerkrachten en docenten, onderwijsassistenten en voor rollen als bouwcoördinatoren, reken- en of taalspecialisten, teamleiders etc.

Ook in een geschiktheidsonderzoek is ruimte voor ontwikkelvragen en vragen over de meest passende stijl van coachen en aansturen.

Er zijn drie hoofdvarianten van onderzoek (basis, uitgebreid en uitgebreid met oefensituatie) met elk een verschillende prijs, afhankelijk van de inzet van instrumenten, onderzoekstijd en uitgebreidheid van rapportage.