Individuele coaching

In een individueel coachingsonderzoek gaat het vaak om specifieke competentie-ontwikkeling in relatie tot je rol of functie. Je vertaalt persoonlijke ontwikkeldoelen in een plan dat je in de praktijk kunt toepassen. Je bespreekt praktijksituaties en neemt samen met een van onze coaches verschillende opties door hoe je in bepaalde situaties kunt handelen. In de coachingsgesprekken reflecteer je op het resultaat, zowel inhoudelijk en procesmatig, als op relationeel niveau. We versterken hiermee je gevoel van grip en regie.

In een coachingstraject van Onderwijs in Balans focussen we vaak op leidinggevende competenties, samenwerkingsvraagstukken, communicatie met ouders, prioriteiten stellen en/of het omgaan met loopbaanvraagstukken.

We leggen het accent op jouw authenticiteit, autonomie, talenten en valkuilen. We stimuleren en inspireren je om nieuw gedrag in de praktijk te brengen.