• Expertise in het coachen in vraagstukken die gericht zijn op leidinggeven, communicatie, samenwerken en organiseren.

Inspiratie en stimulans geven aan het ontwikkelen van je talent

Talentontwikkeling helpt je om een betere versie van jezelf te laten zien in je werkomgeving. Jouw talent doet er toe in het contact met kinderen, ouders en collega’s. Door je vaardigheden en competenties te ontwikkelen krijg je meer handvatten om nieuw en ander gedrag te laten zien. Met jouw talentontwikkeling lever je een bijdrage aan je bekwaamheid en de kwaliteit van het onderwijs. Door de inzet van individuele coaching en teamcoaching ondersteunen we bij het in de praktijk brengen van leer- en ontwikkelpunten. We besteden tijd aan reflectie en evaluatie op het resultaat.

In het kader van talentontwikkeling kunnen de onderstaande vragen aan bod komen:

Hoe breng ik mijn ontwikkelpunten in de praktijk?

Hoe stem ik mijn persoonlijke ontwikkeling zo goed mogelijk af op wat op dit moment nodig is in het team?

Hoe werk ik het beste samen met collega’s uit het team?

Hoe kunnen wij als team effectiever werken?

Hoe vul ik mijn leidinggevende rol het meest effectief in?

Hoe werk ik aan een verandering van cultuur in mijn school?

Hoe verander ik gedragspatronen van mijzelf en anderen?

Hoe leer ik communicatiesignalen te herkennen en daarop af te stemmen?

Hoe wordt individuele coaching en teamcoaching vorm gegeven?

In een coachingstraject is jouw of jullie vraag leidend. We hebben expertise in het coachen in vraagstukken die gericht zijn op leidinggeven, communicatie, samenwerken en organiseren. Voor onderwijsinhoudelijke coachvragen verwijzen we door naar onze samenwerkingspartners.

We helpen je om te reflecteren en om gedragsalternatieven te benoemen. We stimuleren je om te oefenen met nieuwe gedrag en helpen je om je te verplaatsen in de ander. We geven je inzicht in verschillende principes van samenwerken, communiceren en werken competentiegericht.

Onze coaches hebben affiniteit met het onderwijs en beschikken over inlevingsvermogen voor jouw rol of jullie rol als team.

In een coachingstraject wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten, zoals oefeningen, gesprekken, dialoog, korte vragenlijsten en zelfreflecties.

Veel voorkomende onderdelen in een coachingstraject zijn:

● Inzet van teamrol-onderzoek
● Inzet van communicatiestijlen-onderzoek.
● Maken van plan van aanpak
● Schrijven van reflectieverslagen
● Opstellen van gedragsalternatieven

Soorten coachingstrajecten

Onderwijs in Balans heeft in de basis twee soorten coaching, namelijk: individuele coaching en teamcoaching.

Individuele coaching

Teamcoaching