Team coaching

In een teamcoachingstraject gaat het vaak om specifieke teamdoelen in relatie tot het bereiken van schooldoelen of organisatiedoelen. We vertalen dit in persoonlijke doelen en samenwerkingsdoelen waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van ieders talenten. Vaak hoort een onderzoek naar teamrollen en communicatiestijlen bij het traject, zodat teamleden elkaar beter leren kennen vanuit het oogpunt van talent.

We bespreken tevens praktijksituaties en nemen onder begeleiding van één van onze coaches verschillende opties door hoe jullie als team in bepaalde situaties effectief kunnen handelen. Hierbij komt ook vaak de rol van leiderschap en stappen in teamontwikkeling aan de orde.

In de teamcoachingsmomenten reflecteren we met elkaar, eventueel in kleinere subgroepen op het resultaat, zowel inhoudelijk en procesmatig, als op relationeel niveau. We versterken hiermee jullie teamgevoel, onderling vertrouwen en groepseffectiviteit.

We leggen het accent op jullie eigen verantwoordelijkheid en het leren kennen, waarderen en inzetten van elkaars talenten. We stimuleren en inspireren jullie om nieuw gedrag in de praktijk te brengen en te leren van elkaar.